Rekisteriseloste

EdenGym Oy:n tietosuojaseloste

Tämä on EdenGym Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

EdenGym Oy

Paratiisikatu 2

33720 Nokia

edengym@edengym.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kim Keskimäki

040 580 2897

edengym@edengym.fi

 1. Rekisterin nimi

EdenGym Oy: asiakasrekisteri.

 1. Rekisteröidyt

Rekisteriin voidaan merkitä yrityksen asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin ylläpitämisen peruste:

 • EdenGymin kuntosalin asiakkaiden yhteystietojen sekä veloitus- ja maksutietojen säilyttäminen
 • Henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Kuntosalin asiakkaiden kuukausittaisten veloitusten tekeminen sekä asiakassuhteen hoitaminen
 • Informaatiopostitukset, uutiskirjeet ja muu markkinointi
 • Kuntosalin sisäinen tilastointi ja toiminnan kehittäminen
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Sukupuoli
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Asiakkaan ostamat ja/tai tilaamat palvelut
 • Maksureskontra
 • Harjoittelukäynnit
 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen edengym@edengym.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • kylpylän hoitamasta kulunvalvontajärjestelmästä
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme asiakastietoja laskutuksen hoitavalle kumppanillemme, sekä asiakkaan suostumuksella voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme markkinointia varten. Ennen luovutusta varmistamme, että kumppaniyhteisömme on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Käsittelyn kesto

Kirjaa, kauanko tietoa säilytetään, tai käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet.

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja siihen liittyvät velvoitteet on hoidettu puolin ja toisin.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilö- ja asiakastietoja. Henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttökokemustasi parantaaksemme.

Evästeiden hyväksyminen

Käyttämällä verkkosivustoamme (www.edengym.fi) hyväksyt, että:

 • keräämme tietoa verkkosivuston käytöstä, esimerkiksi sivustomme vieraillut sivut, vierailumäärät
 • tallennamme selain- ja laitetyyppitiedot (tietokone, tabletti, muut mobiililaitteet), joita käytät sivuillamme vieraillessasi

Evästeitä voidaan käyttää myös käyttäjän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän mainonnan tuottamiseen muilla verkkosivuilla internetissä.

Evästeiden käytön estäminen

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen asetuksia.  Selaimella on usein myös mahdollista siirtyä tilaan, jossa selain ilmoittaa tallennettavasta evästeestä tai tilaan, jossa evästeitä tai muita tietoja ei tallenneta.

Lisätiedot evästeistä Viestintäviraston sivuilla:

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

 1. Muutokset tietosuojakäytäntöön

EdenGym Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että rekisteröidyt käyvät seuraamassa tätä tietosuojaselostetta säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Valikko