Turvallisuusasiakirja ja kuntosalin säännöt

EDENGYM KUNTOSALIN TURVALLISUUSASIAKIRJA

 1. Yrityksen / organisaation tiedot

Scandic Eden Nokian kuntosalia hallinnoi EdenGym Oy. Kuntosalin laitteet ovat EdenGymin hallinnon alla.

 1. Turvallisuudesta vastaava(t) henkilö(t) ja varahenkilö(t)

Kim Keskimäki 0405802897

Samu Alho 0405361779

– yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus

– onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ja seuranta

Hotellin asiakaspalvelu / Jari-Pekka Sirviö 0400563891

– pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta

– alkusammutus ja vikaraportointi

 1. Muu henkilöstö ja sen koulutus

Kuntosalilla ei ole palkattua henkilökuntaa.

Mahdollisesta henkilökunnan tai tilassa mahdollisesti toimivien valmentajien kouluttamisesta vastaavat kohdassa 2. mainitut henkilöt. Valmentajilta vaaditaan alalle soveltuva valmennuskoulutus.

 1. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu (koko alueen kattava riskien arviointi)

Mahdolliset tilassa tapahtumat tapaturmat ovat fyysisiä: lihasten kramppaaminen, lihasten venähtäminen sekä nivelrikot ja murtumat. Myös pienet pintahaavat ovat mahdollisia.

Tapaturmien ennaltaehkäisyksi on tehty tilan järjestyssäännöt, joita käyttäjien tulee noudattaa. Tilaa myös siivotaan säännöllisesti, jotta vältytään mahdollisilta epäsiisteyden tuomilta onnettomuuksilta. Mahdollisista tapaturmista tiedottamista käsitellään asiakirjassa toisaalla.

 1. Asiakkaat (osallistujat) ja asiakasryhmät

Tilassa tulee olla enimmillään 20 henkeä yhtä aikaa sisällä.

Kuntosalin ikäraja on 14 vuotta.

Lapsia ei saa tuoda harjoittelualueelle turvallisuussyistä.

Kuntosalin käyttäjät ovat velvollisia käyttämään sisäurheilujalkineita kuntosalilla.

 1. Osallistujien opastaminen

Tarvittaessa Samu Alho tai Kim Keskimäki tulevat ensimmäisellä kerralla opastamaan laitteiden käytössä.

Kaikki kuntosalin käyttäjät kuntoilevat oman kuntonsa mukaisesti ja vastaavat itsestään. Tapaturmien varalle jokainen käyttäjä on velvollinen itse huolehtimaan tarvitsemastaan vakuutusturvasta.

 1. Rakennukset ja rakenteet

Tilassa ei majoituta eikä siellä ole kiinteitä liikkumiseen tarkoitettuja rakenteita.

 1. Muut välineet ja varusteet (esim. urheiluvälineet, koneet ja laitteet)

Tilassa olevista urheiluvälineistä vastaa EdenGymin nimeämät henkilöt (yhteystiedot kohdassa 2.). Kuntosalilaitteet tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti. Rikkoutuneet välineet korjataan käyttäjien ilmoituksen perusteella.

 1. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten

Kuntosalin seinässä on ohjeet hätäpuhelun soittamiseen.

Kylpylän vastaanotossa on perusensiapuvälineistö hotellin puolesta hankittuna. Välineistö sisältää puhdistusaineen, laastaria, haavataitoksia, ideaalisiteen ja kylmäpussin. Välineet sijaitsevat merkityssä ensiapukaapissa.

 1. Toimintaohje tulen käsittelyyn

Kuntosalin sisätiloissa tulenkäsittely on kielletty.

 1. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta

Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemansa viat ja puutteet, ilkivallan ja häiriöt hotellin vastaanottoon.

Mahdollisista tilassa tapahtuneista onnettomuuksista ilmoitetaan terveystarkastajalle EdenGymin toimesta Tukesin ”Palvelun tarjoajan ilmoitus vaaraa aiheuttavasta kuluttajapalvelusta” -lomakkeella. EdenGymin tehtävänä on työajan puitteissa aloittaa vastaavien tapausten varalta ennalta ehkäisevien toimenpiteet. Muille käyttäjille tapaturmista tiedotetaan tarpeen mukaan Scandic Eden Nokian toimesta käyttäjien yksityisyyden suoja huomioon ottaen.

Kuntosalin sääntöjen rikkominen johtaa käyttöoikeuden menetykseen ja ilkivallantekijä joutuu edesvastuuseen ja korvausvelvollisuuteen. Jokainen salin käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan kuntosalin sääntöjen vastaisesta toiminnasta kuntosalilla. Avaimen kuitatessaan hotelli katsoo kuntosalin käyttäjän sitoutuneen noudattamaan kuntosalin sääntöjä ja toimintaohjeita.

 1. Tarpeelliset erilliset turvallisuussuunnitelmat tai toimintaohjeet yksittäisistä toiminnoista tai suorituspaikoista

Joillakin suorituspaikoilla on laitevalmistajan tekemät laitteiden käyttöohjeet.

 1. Turvallisuusasiakirjan päivittäminen

Turvallisuusasiakirjan päivittämisestä vastaa EdenGym Oy. Turvallisuusasiakirja käydään läpi samalla kun kuntosalin laitteet käydään läpi.

Turvallisuusasiakirjan on laatinut Nokialla EdenGym Oy:n hallitus.

Valikko